OSTALE USLUGE

Pogledajte ostale usluge iz naše ponude:

  • Laminaciju možemo koristiti za plakate, te printane naljepnice
  • Laminirani plakati čuvaju sam papir od utjecaja vode, te od gužvanja i habanja
  • Laminacijom naljepnica produžujemo vijek trajanja otisnutog vizuala na naljepnici, te onemogučavamo njezino izbljeđivanje pod vremenskim utjecajima Laminacija može biti sjajna ili mat
  • Obračunska jedinica za formiranje cijene je m2
Sve materijale otisnute na poster papiru možemo kaširati/aplicirati na kapa ploču jer je ona sa jedne strane samoljepljiva. Kaširati se može na sve pločaste materijale na način da se željena slika/fotografija/vizual otisne na naljepnici, te zatim nalijepi na ploču.